Actie voorwaarden Plak & Pak actie – Centrum Schalkwijk

Actie voorwaarden Plak & Pak actie

Plak&Pak Actie Winkelcentrum SchalkwijkPlakPaklogo_website_klein

Actievoorwaarden

* De Plak&Pak Actie van Winkelcentrum Schalkwijk loopt van zaterdag 15 maart tot en met vrijdag 25 april 2014 (de actieperiode). Sparen kan tot 24 april. 25 april vindt de uitreiking plaats van de hoofdprijs.

*Gedurende de actieperiode ontvangt u bij elke deelnemende winkel in Winkelcentrum Schalkwijk waar u voor minimaal € 10,- (tien euro) besteedt een Plak&Pak actiesticker. De stickers worden uitgegeven zolang de voorraad strekt. Indien deelnemende winkels niet meer beschikken over de actiestickers, kunnen deelnemers geen aanspraak maken op afgifte daarvan.

*Deelnemers dienen de actiestickers te plakken op de speciale Plak&Pak Actie spaarkaart. Deze zijn overal in het Winkelcentrum gratis mee te nemen, zolang de voorraad strekt.

*Een Plak&Pak spaartkaart is vol als de deelnemer daarop 15 actiestickers heeft geplakt in de daarvoor bestemde vakjes.

*Deelnemers dienen volle Plak&Pak spaarkaarten te voorzien van alle daarop gevraagde gegevens en in te leveren bij de speciale inleverpunten op de pleinen in het Winkelcentrum.

*Uit alle op dat moment aanwezige volle en correct ingevulde Plak&Pak spaarkaarten wordt gedurende de actieperiode elke week op vrijdag een aantal weekprijswinnaars getrokken. De eerste trekking vindt plaats op vrijdag 21 maart 2014 en zo vervolgens elke week tot en met de Eindtrekking op vrijdag 25 april 2014. In totaal zijn er 6 trekkingen.

* Deelnemers maken bij elk van de zes trekkingen kans op één van de weekprijzen. De weekprijzen worden voor elke trekking opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd op de website van Winkelcentrum Schalkwijk www.winkelcentrumschalkwijk.nl.

* Alle gedurende de volledige actieperiode geldige (dus volgeplakte en correct ingevulde) Plak&Pak spaarkaarten doen tevens mee bij de Eindtrekking op vrijdag 25 april 2014 en bieden dus kans op één van de twee hoofdprijzen.

* Deelname staat open voor alle bezoekers van Winkelcentrum Schalkwijk. Van deelname zijn uitgesloten personeel van bij Winkeliersvereniging Schalkwijk aangesloten winkelbedrijven en medewerkers van het reclamebureau.
* Ingeleverde Plak&Pak Actie spaarkaarten waarop minder dan de benodigde 15 Plak&Pak actiestickers zijn geplakt en/of onvolledig, incorrect en/of onleesbaar ingevulde enveloppen zijn van deelname uitgesloten.

* Deelnemers mogen gedurende de actieperiode zoveel Plak&Pak Actie spaarkaarten inleveren als zij willen, mits hierop voldoende Plak&Pak actiestickers zijn opgeplakt en de spaarkaarten correct en volledig zijn ingevuld.

* Winnaars van een weekprijs worden direct na elke weektrekking gepubliceerd op de website van Winkelcentrum Schalkwijk www.winkelcentrumschalkwijk.nl.  Na de laatste trekking op vrijdag 25 april 2014 worden hier tevens de namen van de winnaars van de twee hoofdprijzen gepubliceerd. Gewonnen prijzen kunnen tot uiterlijk <datum> worden afgehaald bij de winkel die de prijs beschikbaar heeft gesteld, tenzij anders aangegeven. Bij niet tijdig afhalen van een gewonnen prijs vervalt het recht op uitkering daarvan.

* Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor  geld.

* Prijswinnaars moeten zich voor het in ontvangst nemen van een prijs zo nodig kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Claimt u een prijs namens een andere deelnemer, dan dient u desgevraagd te kunnen aantonen dat u namens hem/haar gemachtigd bent een eventueel gewonnen prijs in ontvangst te nemen.

* Door deelname aan de Plak&Pak Actie van Winkelcentrum Schalkwijk verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. Tevens verklaart u zich ermee akkoord dat er bij het winnen van een prijs een foto van u wordt gemaakt en dat deze op Facebook wordt geplaatst in het kader van de actiecommunicatie.

* Bij meningsverschillen is de stem van Winkeliersvereniging Schalkwijk beslissend. Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.