Bereikbaarheid – Centrum Schalkwijk

Bereikbaarheid

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Hier lees je meer over de bereikbaarheid van het centrum tijdens de werkzaamheden.

Gevolgen voor bereikbaarheid bouw Florida brug

In de periode rondom de bouw van de nieuwe Floridabrug, wordt er een tijdelijke verkeersituatie ingericht. Deze verkeerssituatie heeft met name invloed op het verkeer op de Briandlaan. Hier wordt ter hoogte van de bouwlocatie op het Floridaplein een deel van de rijbaan in zuidelijke richting afgezet tijdens de heiwerkzaamheden. Dit is noodzakelijk om voldoende veilige werkruimte te creëren. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt het verkeer op de Briandlaan omgeleid via verkeersregelaars en tijdelijke verkeerslichten.

De bestaande Floridabrug blijft tijdens de bouw van de nieuwe brug gewoon in gebruik als toegangsweg richting het winkelcentrum. Na de heiwerkzaamheden kan het verkeer weer in beide richtingen gebruik maken van de Briandlaan, maar wel met versmalde rijstroken.

Geluidshinder

Bouwwerkzaamheden brengen altijd enige vorm van geluidshinder met zich mee. We proberen uiteraard de hinder voor u zo beperkt mogelijk te houden. In de eerste helft van juni 2019 vinden er heiwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen enige geluidshinder veroorzaken. Om de geluidshinder te beperken, worden deze werkzaamheden alleen overdag uitgevoerd tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Voetgangers

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum voor voetgangers gewoon bereikbaar. De looproutes worden met borden aangegeven.

Fietsers

Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld vanaf het Roosje Vospad via de Briandlaan en de Floridabrug. De fietsverbinding over het Californiëplein vervalt tijdens de werkzaamheden.

Auto en bus

Voor auto en busverkeer zijn er geen gevolgen voor bereikbaarheid van het winkelcentrum. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaatsen van het Californiëplein en het Floridaplein.

Parkeren

Vanaf begin juli kan er, behalve door minder validen, niet meer geparkeerd worden op het Floridaplein. Er is echter voldoende capaciteit in de parkeergarage, die vanaf dat moment op langer geopend zal zijn, zodat je ook als je in de avond de supermarkten bezoekt, nog goed kunt parkeren. De parkeergarage is bereikbaar via de Aziëweg en voorlopig ook nog vanaf de Floridabrug.

Markt

Vanaf 1 juli 2018 staat de markt op een andere locatie. Deze staat op de parkeerplaats bij van de voormalige Rabobank aan de Costa del Sol tot aan de zij-ingang van de Hema op de parkeerplaats aan de Europaweg.

Hinder, algemeen

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan. Hoewel de gemeente eventuele overlast zo veel mogelijk probeert te beperken, zal een en ander niet te vermijden zijn. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Vanaf juni 2019 kun je voor  vragen, klachten of opmerkingen tijdens de bouw van de brug contact opnemen met Arie Bootsma, uitvoerder, op werkdagen aanwezig in de bouwkeet of bereikbaar via Arie.Bootsma@bam.vom

 

Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.