Facebook promotie – actie deelname voorwaarden juni 2014 – Centrum Schalkwijk

Facebook promotie – actie deelname voorwaarden juni 2014

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie-acties die door winkelcentrum Schalkwijk georganiseerd en gepubliceerd worden in de actiekrant en op de Facebookpagina van winkelcentrum Schalkwijk.

Uitleg #Oranje-Selfie
Een #Oranje-Selfie is een foto waar de support voor het Nederlands voetbalelftal vanaf straalt. De persoon die de foto maakt moet ook zelf op foto te zien zijn.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Winkelcentrum Schalkwijk. Door deel te nemen aan de Facebook-actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met onderstaande deelname voorwaarden.

 • De winnaars van Facebook-acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld
 • De winnaar wordt op de hoogte gebracht per telefoon of per e-mail.
 • Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van winkelcentrum Schalkwijk.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebookpromotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@centrumschalkwijk.nl
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan winkelcentrum Schalkwijk.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t deze Facebook promotie-actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
 • Facebook en door winkelcentrum Schalkwijk ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie-actie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor winkelcentrum Schalkwijk.
 • Deze promotie-actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleidt door Facebook.
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 • Deze Facebook promotie-actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deze promotie actie is geldig tot en met zondag 29 juni 2014