Facebook promotie-actie deelname voorwaarden – Centrum Schalkwijk

Facebook promotie-actie deelname voorwaarden

 •  Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie-acties die door winkelcentrum Schalkwijk georganiseerd en gepubliceerd worden op in de actiekrant en op de Facebookpagina van winkelcentrum Schalkwijk.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Winkelcentrum Schalkwijk. Door deel te nemen aan de Facebook-actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met onderstaande deelname voorwaarden.
 • De winnaars van Facebook-acties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De winnaar wordt op de hoogte gebracht per telefoon of per e-mail.
 • Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de
 • Facebookpagina van winkelcentrum Schalkwijk.
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebookpromotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@centrumschalkwijk.nl
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan winkelcentrum Schalkwijk.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie m.b.t deze Facebook promotie-actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
 • Facebook en door winkelcentrum Schalkwijk ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie-actie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor winkelcentrum Schalkwijk.
 • Deze promotie-actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleidt door Facebook.
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 • Deze Facebook promotie-actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deze promotie actie is geldig tot en met woensdag 30 april 2014

LogoSchalkwijk_fc