Straks

Centrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. 

De gemeente werkt samen met ontwikkelaars, aannemers en de vereniging van eigenaren aan het toevoegen van andere functies als wonen, werken en uitgaan. Naast extra woningen komen er ook een bioscoop en horecagelegenheden bij.  De buitenruimte wordt aangepakt en krijgt een spectaculaire make-over. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart. 

Hieronder lees en zie je meer over hoe dit er uit zal gaan zien.

Ontwikkelingen fase 1

De nieuwbouwplannen voor Centrum Schalkwijk 1e fase dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving van het winkelcentrum. Er komen woningen, winkels, een bioscoop en horeca bij en de buitenruimte wordt vernieuwd. De strategische uitbreiding van het winkelaanbod en looproutes in het winkelcentrum zorgen voor een versterking van de aantrekkingskracht.

In de 1e fase gaat het om 3 bouwlocaties, namelijk het Florida- en Californiëplein, de Nicepassage en het zuidelijk deel van Andalusië. Op het Floridaplein komen winkels, horeca, een parkeergarage en nieuwbouwwoningen. Daartegenover ligt de Nicepassage, de huidige oostelijke ingang van het winkelcentrum. Hier wordt gewerkt aan de komst van een bioscoop, horeca en winkels.

Floridaplein

Het voormalige parkeerterrein aan de oostkant van het winkelcentrum is inmiddels bebouwd met een combinatie van bouwblokken met supermarkten (Albert Heijn en Aldi), andere winkels (Etos, Gall en Gall), wonen, parkeren, horeca en een bioscoop (Kinepolis).

Floridablok

In het ‘Floridablok’ zijn woningen, Albert Heijn, Aldi en aanvullende winkels gevestigd en krijgt binnenkort ook diverse horeca gelegenheden. Daarnaast is er gelegenheid voor terrassen aan het nieuwe Marktplein en de waterkant. Deze multifunctionele gebiedsontwikkeling omvat daarnaast een bovengrondse parkeergarage met 600 parkeerplaatsen.

Van de 156 appartementen in dit blok zijn 120 appartementen bestemd voor de verhuur in de vrije sector en 36 appartementen worden verhuurd aan zorginstelling Philadelphia. Alle appartementen worden gasloos opgeleverd. De daken van de woningen worden voorzien van zonnepanelen.

Huren? De verhuurder van het Floridablok, Syntrus Achmea, heeft een website met meer informatie over de huurwoningen: hurenincalifornie.nl. Op deze site vind je meer  informatie over de locatie en over de appartementen en kun je je  aanmelden voor hun nieuwsbrief.

schalkwijk-straks-2
schalkwijk-straks-3

Nicepassage; bioscoop en meer

Tegenover het Floridaplein ligt de Nicepassage. Dit is de oostelijke ingang van het winkelcentrum. Naast deze passage, met een ingang aan het Californiëplein is inmiddels de bioscoop van Kinepolis met 6 zalen en 934 zitplaatsten geopend. 

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group : “We zijn blij dat we de inwoners van Haarlem en omstreken een unieke filmbeleving mogen bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de bioscoop de aantrekkingskracht van Centrum Schalkwijk zal versterken en dat het, dankzij alle betrokken partners, een bruisende plek wordt om te winkelen, wonen en ontspannen.”

Tussen de bioscoop en de ingang Nicepassage zullen ook nieuwe retail ruimtes worden gerealiseerd. Over de invulling hiervan wordt momenteel actief en al heel concreet gesproken. Zodra hierover meer vastligt, zullen we dit natuurlijk hier vermelden. Op dit moment kunnen we al wel een impressie geven van hoe deze nieuwbouw eruit zal gaan zien. We verwachten dat de bouw hier in het eerste kwartaal van 2021 zal starten.

Ceylonpoort

Begin 2022 zal worden gestart met de werkzaamheden aan de Ceylonpoort (voormalig VNU gebouw). In deze toren komen 162 woningen en 400m2 commerciële ruimte. Daarnaast worden er 107 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan het overgrote deel in de te bouwen garage. De totale bouwtijd hiervan is ongeveer 2 jaar.

Ceylon toren
ceylon 2


Ontwikkelingen Fase 2

In fase 2 van de vernieuwing van Centrum Schalkwijk worden ongeveer 1000 woningen gebouwd. Voor deze nieuwe woningen geldt een verdeling van 20% sociale huur, 60% middeldure huur of koop, en 20% overige woningen. Ook komt er zo’n 5.000 m2 commerciële ruimte bij (geen detailhandel), waarvan 1.700 m2 een sociaal maatschappelijke bestemming heeft. Ongeveer 14.000 m2 openbare ruimte wordt vernieuwd en zo’n 8.000 m2 structureel leegstaande winkelruimte verdwijnt.

Entree Evert Haverkortplein

De huidige entree van de hoofdingang van Centrum Schalkwijk heeft een gesloten karakter en is niet erg uitnodigend. Met de herinrichting van de openbare ruimte aan de noordzijde, het Evert Haverkortplein, ontstaat er voor omwonenden en gebruikers een overzichtelijk, mooi en veilig plein. Het nieuwe plein geeft het winkelcentrum een duidelijke voorkant en verblijfskwaliteit.

De herinrichting van dit plein staat niet op zichzelf, maar sluit goed aan op de openbare ruimte die wordt aangelegd bij de ontwikkeling van fase 1 van Schalkwijk Centrum (onder meer het Floridablok en de bioscoop). Er is ook een relatie met een deel van Schalkwijk Midden (Stad tussen de bomen). Deze herinrichting zorgt voor een logische aansluiting op de openbare ruimte die wordt aangelegd voor Stad tussen de bomen. 

Voor het ontwerp van de openbare ruimte wordt een participatietraject opgestart. In het ontwerpproces wordt overlegd met de eigenaren van de winkels (CVVE), de winkeliers, de 4 wijkraden, Connexxion, de bewoners, de ontwikkelaars van Ceyloponpoort en Stad tussen de Bomen. De manier waarop de participatie wordt vormgegeven is afhankelijk van wat er op dat moment mogelijk is in relatie tot de coronamaatregelen.

De uitvoering staat gepland op z’n vroegst in het 3e kwartaal van 2021.

Europazone

Niet alleen Centrum Schalkwijk vernieuwt, maar ook op andere plekken binnen de ‘Europazone’ (van de Schipholweg tot aan Centrum Schalkwijk) verandert de komende jaren veel. Er komen bijvoorbeeld veel nieuwe woningen bij. Meer weten over de Europazone ? Klik dan hier.

Meer informatie?

Bekijk de projectpagina van de gemeente Haarlem.