Update herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk – Centrum Schalkwijk

Update herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk

Update herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk

Het is een spannende tijd.

Bij deze een beknopte uitleg van de huidige stand van zaken over de veel besproken herontwikkelingen. Medio oktober 2015 is door de Haarlemse gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor de beoogde uitbreidingen vastgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad  kan er nog bezwaar gemaakt worden bij de Raad van State. Er zijn een aantal partijen die bezwaar gemaakt hebben tegen de nieuwe plannen. Dit wordt op 8 maart voorgelegd aan de Raad van State. Naar alle waarschijnlijkheid is eind maart de uitspraak bekend.

Er zijn 3 scenario’s:

  1. het bestemmingsplan wordt aangenomen. Er kan dan gestart worden met het zoeken naar partijen die gaan bouwen. Om een idee te geven: hoogstwaarschijnlijk wordt er dan eind 2017 gestart met de bouw;
  2. het bestemmingsplan wordt voor een deel aangenomen en voor een deel vernietigd;
  3. het hele bestemmingplan wordt vernietigd. Dit betekent dat er een heel nieuw plan moet komen.

Kortom, 8 maart 2016 is een spannende dag!

Klik hier voor een overzichtsplattegrond waarop de nieuwe plannen zichtbaar zijn. 

 

 
Reacties