Vernieuwt! – Centrum Schalkwijk

Vernieuwt!

Centrum Schalkwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de 20e eeuw, wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. In een samenwerking tussen de gemeente, diverse aannemers en de vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart. Er komen woningen, winkels, een bioscoop en horeca bij en de buitenruimte wordt vernieuwd.

Werkzaamheden Nice Passage

De planning van de werkzaamheden van de Nicepassage staat hieronder vermeld. Hierin is duidelijk aangegeven wanneer de Nicepassage toegan-kelijk is of niet. D.m.v. bebording geven wij de looproute aan om in het Centrum te komen.

MA 5 augustus t/m VR 9 augustus
Nicepassage niet toegankelijk.
Aanvang sloopwerkzaamheden van de entree.

De werkzaamheden hebben meer om het lijf dan voorzien. Het loopt twee dagen uit dat heeft het volgende gevolg voor de toegankelijkheid van de Nicepassage

ZA 10 en Z0 11 augustus
Nicepassage toegankelijk
Voortgang sloopwerkzaamheden.
Oplevering werkzaamheden.

MA 12 en DI 13 augustus
Nicepassage niet toegankelijk. 

WO 14 augustus
Nicepassage toegankelijk.

Het hierboven genoemde is de planning tot nu toe. De planning kan gewijzigd worden.