Werkzaamheden – Centrum Schalkwijk

Werkzaamheden

Laatste Update

 

Floridablok

Er is begin september gestart met de heiwerkzaamheden op het Floridaplein. De heiwerkzaamheden nemen naar verwachting 5 weken in beslag. De totale bouwtijd van het bouwblok dat op het Floridaplein wordt gebouwd bedraagt ongeveer 2 jaar. De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond. Op het Floridaplein komen twee grote supermarkten, horeca, woningen en een parkeergarage. 

 

Kinepolis bioscoop

De bouw van de nieuwe Kinepolis bioscoop op het Californiëplein, aan de zuidzijde van de Nicepassage is half oktober gestart en duurt ongeveer 1 jaar. Wanneer de bioscoop klaar is, zullen er ruim 900 zitplekken zijn, verdeeld over 6 zalen.

Ook voor de noordzijde van deze passage liggen de bouwplannen klaar. Het gaat hierbij om winkelruimte. De bouw aan deze zijde start echter niet voor oplevering van de Kinepolis bioscoop.

 

Ceylontoren

We gaan er op dit moment vanuit dat de ontwikkeling van de Ceylontoren naast Centrum Schalkwijk aan het einde van dit jaar zal starten. Deze voormalige VNU toren wordt volledig omgebouwd tot woontoren waar maar liefst 162 appartementen zullen worden gerealiseerd.

 

Nieuwe Floridabrug

In juni 2019 is gestart met de bouw van de nieuwe Floridabrug. De totale bouwtijd van de Floridabrug bedraagt ongeveer 4 maanden. Eind oktober zullen voetgangers en fietsers deze nieuwe brug kunnen gaan gebruiken. Vanaf dat moment komt er ook een aparte, van het bouwverkeer gescheiden, loop- en fietsroute met een oversteekplaats vanaf de Briandlaan, over de nieuwe brug naar Centrum Schalkwijk. 

 

Overig

Naast op bovengenoemde locaties (Ceylontoren en Floridaplein) zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden langs Costa del Sol (samen 850 woningen).

Hinder

Bouwwerkzaamheden brengen altijd enige vorm van geluidshinder met zich mee. We proberen uiteraard de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden. In september en oktober vinden er heiwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Om de geluidshinder te beperken, worden deze werkzaamheden alleen overdag uitgevoerd tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

 

Parkeren

De parkeerplekken op het Floridaplein vervallen. Alternatief hiervoor is de parkeergarage waar voldoende parkeerruimte is. De parkeergarage is vanaf het Rivièraplein te bereiken. In september wordt de routing voor auto’s en voetgangers in de garage aangepast en verbetert.

Parkeren voor mindervaliden

Vanaf 23 september 2019 zullen de parkeerplaatsen voor mindervaliden op het Floridaplein komen te vervallen. In de parkeergarage komen extra parkeerplekken voor mindervaliden. De looproute van de parkeergarage naar het winkelcentrum wordt verbeterd zodat iedereen op een veilige manier het winkelcentrum kan bereiken. De plekken op het Riviera plein zullen eveneens blijven bestaan.

 

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.