Werkzaamheden – Centrum Schalkwijk

Werkzaamheden

Laatste Update

Er wordt verwacht dat nog voor de zomervakantie gestart wordt met de bouw van de nieuwe Kinepolis bioscoop, horeca en winkels aan de zuidzijde van de Nicepassage. De bouw duurt naar verwachting 1 jaar. Zodra de bioscoop klaar is, zullen er ruim 900 zitplekken zijn, verdeeld over 6 zalen.

Ook voor de noordzijde van deze passage liggen de bouwplannen klaar. Het gaat hierbij om winkelruimte. De bouw aan deze zijde start echter niet voor oplevering van de Kinepolis bioscoop.

De ontwikkeling van de Ceylontoren naast Centrum Schalkwijk zal, net als de bouw van de Kinepolis bioscoop, rond de zomer van dit jaar starten. Deze voormalige VNU toren wordt volledig omgebouwd tot woontoren waar maar liefst 162 appartementen zullen worden gerealiseerd.

Per juni 2019 wordt gestart met de bouw van de nieuwe Floridabrug. De totale bouwtijd van de Floridabrug bedraagt ongeveer 4 maanden.

Na de zomervakantie zal worden gestart met de bouw van het bouwblok op het Floridaplein. Het gaat hierbij om twee grote supermarkten, horeca, woningen en een parkeergarage.  De totale bouwtijd van het bouwblok bedraagt ongeveer 2 jaar. De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond.

Naast op bovengenoemde locaties (Ceylontoren en Floridaplein) zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden langs Costa del Sol (samen 850 woningen).

 

Werkzaamheden nieuwe Floridabrug

Vanaf juni 2019 worden door BAM Infra de volgende (bouw)werkzaamheden uitgevoerd:

Het afzetten en inrichten van het bouwterrein
Het plaatsen van verkeersmaatregelen zoals verkeersborden op de openbare weg en het parkeerterrein van het Floridaplein. De werkzaamheden worden uiterlijk 2 weken van tevoren aangekondigd door middel van bebording.
Het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen
Het heien van funderingspalen voor de nieuwe brug.
Het plaatsen van betonnen dwarsliggers
Het storten van beton
Plaatsen van nieuwe brugleuningen
Het bestraten en asfalteren van de brug, inclusief het aanbrengen van nieuwe wegbelijning

Afgeronde werkzaamheden Florida- en Californiëplein

Recentelijk is gewerkt aan het eerste deel van het bouwrijp maken van de grond. Het ging hierbij om:

  • het verrichten van NUTS-werkzaamheden, bemalingen, grondwerken en sloop- en opruimingswerken van o.a. riolering en bestrating.
  • het aanbrengen van leidingwerk (riolering en drainage), huis- en kolkaansluitingen en wegverhardingen, uitgevoerd door Koninklijke Oosterhof Holman.
  • het verwijderen van de boomstobben;
  • het verwijderen en verplaatsen van de lichtmasten
  • sloop- en asbestsanering van het pand Californiëplein 2, 3 en 3A

Hinder

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan. Hoewel de gemeente eventuele overlast zo veel mogelijk probeert te beperken, zal een en ander niet te vermijden zijn. Hiervoor vragen wij  je begrip.

Vanaf begin juli zullen de parkeerplaatsen op het Floridaplein komen te vervallen. Er zullen enkel plekken voor minder valide mensen blijven. Andere auto’s kunnen parkeren in de parkeergarage die daarvoor voldoende plekken beschikt. De garage zal vanaf dat moment ook langer openblijven, zodat bezoekers ook als ze in de avond de supermarkten bezoeken, hun auto goed kunnen parkeren.

 

Meer informatie

Er wordt wekelijks een inloopspreekuur georganiseerd. Deze vindt elke woensdag plaats in de keet van 15:00 – 16:00. Het inloopspreekuur is bedoeld om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of verbeteringen met ons te delen.

Heb je vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com. Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.