Disclaimer

Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40596716), verleent u hierbij toegang tot centrumschalkwijk.nl, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk en derden zijn aangeleverd.

Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk geen zeggenschap heeft. Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Vereniging Winkelcentrum Schalkwijk en haar licentiegevers.