Schalkwijk vernieuwt

Centrum Schalkwijk vernieuwt. Het winkelcentrum is gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw en is inmiddels aan vernieuwing toe. Het winkelcentrum wordt daarom de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum.

In een unieke samenwerking tussen de gemeente en vereniging van eigenaren wordt gewerkt aan toevoeging van functies als wonen, werken en uitgaan. Schalkwijk krijgt met deze ontwikkelingen een levendig multifunctioneel stadshart. Om niet alles in één keer overhoop te halen gaat dat in fasen.

Actueel

Fase 1 is bijna klaar: de bioscoop en de nieuwbouw daar tegenover (het nieuwbouwblok Californië met woningen, winkels en de parkeergarage). Nu is het tijd voor fase 2, de Zuidstrook van Centrum Schalkwijk. 

Sloop en nieuwbouw

De Zuidstrook bestaat voor een groot deel uit losse panden: TPG-post, Fit for Free, Jordan Carwash en de voormalige bowlingbaan. Verder hoort het zuidelijke deel van het winkelcentrum erbij: de panden waar in het verleden Blokker, H&M, Rabobank en V&D gevestigd waren. Al deze gebouwen worden gesloopt, dus ook een stuk van het winkelcentrum. Daar komen nieuwe gebouwen en een nieuwe openbare ruimte voor terug. De nieuwbouw bestaat uit losse woontorens met op de begane grond plek voor werken, horeca, sporten, en maatschappelijke voorzieningen. De nieuwe openbare ruimte krijgt veel groen zodat je er lekker buiten kunt zitten of wandelen.

Wat is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen?

Het zijn de projectontwikkelaars die gaan bouwen. Maar zij mogen niet zomaar alles neerzetten. Zij moeten rekening houden met de omgeving. De gemeente stelt een document op met een aantal bindende voorwaarden. Dat is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de bebouwing mag zijn, hoe de gevels er ongeveer uit moeten komen te zien, en wat er moet gebeuren met de openbare ruimte eromheen. Ook aan de bereikbaarheid, veiligheid en de belasting voor het milieu worden eisen gesteld.

Fase 1

Californië

In 2021 heeft de ontwikkelaar AM het bouwblok Californie opgeleverd. Zo zijn er nu  2 supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen, 156 woningen toegevoegd aan Centrum Schalkwijk. De openbare ruimte zal in de van fase 1, waaronder het nieuwe Marktplein en de wandelkade, zal voor de zomer van 2022 worden opgeleverd.

Nicepassage Zuid

Bioscoop en commerciële ruimte: Samenwerking van Kinepolis, Lunee Vastgoed en de gemeente. De bioscoop is opgeleverd en in oktober 2020 open gegaan. Onder de bioscoop is eind 2021 een nieuwe Mc Donalds open gegaan. De overige winkels en of horeca gaan in de loop van 2022 open.

Nicepassage Noord

Commerciële ruimte: aan de rechterkant bij de entree Nicepassage komt nog een winkelruimte die valt onder de ontwikkeling van fase 1. De bouw van deze winkelruimte is eind 2021 gestart. Nog voor de zomer van 2022 zullen ook in dit bouwblok nieuwe winkels en horeca hun  intrek nemen. Het gaat om een bakker, slager, kaaswinkel, pizza, sushi en op de verdieping een modewinkel.

Foodhal

Er komt een overdekte Foodhal op het Californiëplein. Deze Foodhal wordt ingericht als een hal met een open structuur met horecastandplaatsen en een versmarkt. De loopstructuur krijgt de vorm van een markt en de hal zelf krijgt een open en transparante constructie. Het omliggende terrein zal worden ingericht als openbaar gebied met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie met ruimte voor onder meer terrassen.

Het bestemmingsplantraject voor de Foodhal is met succes doorlopen en het bestemmingplan is onherroepelijk.  De initiatiefnemer is nu druk bezig met het afronden van het bouwplan zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

De verwachting is dat de bouw van de Foodhal in 2022 zal starten.

Ceylonpoort

Het voormalige VNU kantoorgebouw verandert tot de Ceylonpoort, een appartementengebouw met 162  appartementen. Voor de ontwikkeling van de Ceylonpoort is inmiddels al een omgevingsvergunning afgegeven.

De verwachting is dat de bouw van de Ceylonpoort in de eerste helft van 2022 zal starten. De totale bouwtijd is ongeveer 2 jaar.

Fase 2

In fase 2 van de vernieuwing van Centrum Schalkwijk worden ongeveer 1150 woningen gebouwd. Voor deze nieuwe woningen geldt een verdeling van 20% sociale huur, 60% middeldure huur of koop, en 20% overige woningen. Ook komt er zo’n 5.000 m2 commerciële ruimte bij (geen detailhandel), waarvan 1.700 m2 een sociaal maatschappelijke bestemming heeft.  Ongeveer 14.000 m2 openbare ruimte wordt vernieuwd en zo’n 8.000 m2 structureel leegstaande winkelruimte verdwijnt.

Herinrichting openbare ruimte Evert Haverkortplein

De huidige entree van de hoofdingang van Centrum Schalkwijk heeft een gesloten karakter en is weinig uitnodigend. Met de herinrichting van de openbare ruimte aan de noordzijde, het Evert Haverkortplein, ontstaat er voor omwonenden en gebruikers een overzichtelijk, mooi en veilig plein. Het nieuwe plein geeft het winkelcentrum een duidelijke voorkant en verbetert de verblijfskwaliteit.

De herinrichting van dit plein staat niet op zichzelf, maar sluit goed aan op de openbare ruimte die wordt aangelegd bij de ontwikkeling van fase 1 van Centrum Schalkwijk (onder meer op het nieuwbouwblok Californië en de bioscoop). Er is ook een relatie met een deel van Schalkwijk Midden (Stad tussen de bomen). Deze herinrichting zorgt voor een logische aansluiting op de openbare ruimte die wordt aangelegd voor Stad tussen de bomen. 

Voor het ontwerp van de openbare ruimte wordt een participatietraject opgestart. In het ontwerpproces wordt overlegd met de eigenaren van de winkels (CVVE), de winkeliers, de 4 wijkraden, Connexxion, de bewoners, de ontwikkelaars van Ceylonpoort en Stad tussen de Bomen. 

De uitvoering staat gepland op z’n vroegst in het 2023.

 

Contact

Contactpersoon van de gemeente Haarlem is de heer M. Kaldenhoven. U kunt hem bereiken via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl. September 2019 is ontwikkelaar AM gestart met de bouw van 2 supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen, 156 woningen en een nieuw marktplein. De bouwtijd van het bouwblok is ongeveer 2 jaar. De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond. Dit project wordt naar verwachting medio 2021 opgeleverd.