Update werkzaamheden

Er is begin september gestart met de heiwerkzaamheden op het Floridaplein. De heiwerkzaamheden nemen naar verwachting 5 weken in beslag. De totale bouwtijd van het bouwblok dat op het Floridaplein wordt gebouwd bedraagt ongeveer 2 jaar. De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond. Op het Floridaplein komen twee grote supermarkten, horeca, woningen en een parkeergarage. 

Kinepolis bioscoop

De bouw van de nieuwe Kinepolis bioscoop op het Californiëplein, aan de zuidzijde van de Nicepassage is half oktober gestart en duurt ongeveer 1 jaar. Wanneer de bioscoop klaar is, zullen er ruim 900 zitplekken zijn, verdeeld over 6 zalen.

Ook voor de noordzijde van deze passage liggen de bouwplannen klaar. Het gaat hierbij om winkelruimte. De bouw aan deze zijde start echter niet voor oplevering van de Kinepolis bioscoop.

Zodra de bioscoop gereed is zal de looproute vanaf de Nicepassage naar Lansuplant weer open zijn.

Nicepassage

Aan de ene kant van de Nicepassage wordt zoals boven beschreven de bioscoop gebouwd, maar aan de rechterzijde zal in de toekomst winkelruimte worden gerealiseerd. De ontwikkelende partij is met diverse huurders in gesprek en zodra er een akkoord is, zal de bouw zo spoedig mogelijk worden gestart.

Ceylontoren

We gaan er op dit moment vanuit dat de ontwikkeling van de Ceylontoren naast Centrum Schalkwijk in het voorjaar van dit jaar zal starten. Deze voormalige VNU toren wordt volledig omgebouwd tot woontoren waar maar liefst 162 appartementen zullen worden gerealiseerd.

Nieuwe Floridabrug

In juni 2019 is gestart met de bouw van de nieuwe Floridabrug. Vanaf begin voorjaar 2020 zal deze gereed en geopend zijn. Er is dan ook een aparte, van het bouwverkeer gescheiden, loop- en fietsroute met een oversteekplaats vanaf de Briandlaan, over de nieuwe brug naar Centrum Schalkwijk. 

Overig

Naast op bovengenoemde locaties (Ceylontoren en Floridaplein) zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden langs Costa del Sol (samen 850 woningen). De projectontwikkelaars verwachten in het eerste halfjaar van 2020 op hoofdpunten tot overeenstemming te komen met de gemeente zodat ze de volgende fase in kunnen gaan. De bouw aan deze zijde wordt daarmee ook steeds concreter.

Hinder

Bouwwerkzaamheden brengen altijd enige vorm van geluidshinder met zich mee. Betrokken bouwbedrijven proberen uiteraard de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com.

Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.

Bereikbaarheid

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Hier lees je meer over de bereikbaarheid van het centrum tijdens de werkzaamheden.

Gevolgen voor bereikbaarheid bouw Florida brug

In de periode rondom de bouw van de nieuwe Floridabrug, wordt er een tijdelijke verkeersituatie ingericht. Deze verkeerssituatie heeftmet name invloed op het verkeer op de Briandlaan. Hier wordt ter hoogte van de bouwlocatie op het Floridaplein een deel van de rijbaan in zuidelijke richting afgezet tijdens de heiwerkzaamheden. Dit is noodzakelijk om voldoende veilige werkruimte te creëren. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt het verkeer op de Briandlaan omgeleid via verkeersregelaars en tijdelijke verkeerslichten.

De bestaande Floridabrug blijft tijdens de bouw van de nieuwe brug gewoon in gebruik als toegangsweg richting het winkelcentrum. Na de heiwerkzaamheden kan het verkeer weer in beide richtingen gebruik maken van de Briandlaan, maar wel met versmalde rijstroken.

Voetgangers

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum voor voetgangers gewoon bereikbaar. De looproutes worden met borden aangegeven.

Fietsers

Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld vanaf het Roosje Vospad via de Briandlaan en de Floridabrug. De fietsverbinding over het Californiëplein vervalt tijdens de werkzaamheden.

LET OP: Vanaf eind september 2019 zal de bevoorrading van de winkels plaatsvinden vanaf de Aziëweg, door de Tunispassage (zijkant van de Dekamarkt). Dit betekent dat de vrachtwagens halverwege de Tunispassage een stukje over het fietspad zullen rijden. Dit wordt met borden aangegeven, zodat zowel fietsers als ook de vrachtwagens zich bewust zijn van deze verkeerssituatie.

Auto & bus

Voor auto en busverkeer zijn er geen gevolgen voor bereikbaarheid van het winkelcentrum. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaatsen van het Californiëplein en het Floridaplein.

Parkeren

De parkeerplekken op het Floridaplein vervallen. Alternatief hiervoor is de parkeergarage waar voldoende parkeerruimte is. De parkeergarage is vanaf het Rivièraplein en voorlopig ook nog vanaf het Floridaplein te bereiken. 

Parkeren voor mindervaliden

In de parkeergarage zijn extra parkeerplekken voor mindervaliden gecreëerd ter compensatie van de plekken die op het Floridaplein zijn komen te vervallen. De looproute van de parkeergarage naar het winkelcentrum zal door de gemeente worden verbeterd zodat iedereen op een veilige manier het winkelcentrum kan bereiken. De mindervalide plekken op het Rivièraplein zullen blijven bestaan.

Markt

De markt staat op de parkeerplaats bij van de voormalige Rabobank aan de Costa del Sol tot aan de zij-ingang van de Hema op de parkeerplaats aan de Europaweg.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Max Lether, bouwmanager, op werkdagen via 06 55 38 84 18 of via m.lether@fakton.com.

Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.