Update werkzaamheden

De totale bouwtijd van het bouwblok dat op het Floridaplein wordt gebouwd bedraagt ongeveer 2 jaar. Dat betekent dat de verwachting is dat de oplevering van dit blok medio 2021 zal zijn. De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond. Op het Floridaplein komen twee grote supermarkten, horeca, woningen en een parkeergarage. 

Kinepolis bioscoop

De bouw van de nieuwe Kinepolis bioscoop op het Californiëplein is in oktober afgerond en de bioscoop (met 6 zalen) is inmiddels geopend. 

De looproute vanaf de Nicepassage naar Lansuplant is weer geopend, maar het is niet de bedoeling dat hier ook gefietst wordt.

Nicepassage

 Aan de rechterzijde van de bioscoop zal winkelruimte worden gerealiseerd. De ontwikkelende partij is met diverse huurders in gesprek en zodra er een akkoord is, zal de bouw zo spoedig mogelijk worden gestart. De verwachting half 2021 zal zijn.

Ceylontoren

We gaan er op dit moment vanuit dat de ontwikkeling van de Ceylontoren naast Centrum Schalkwijk in het eerste kwartaal van 2021 zal starten. Deze voormalige VNU toren wordt volledig omgebouwd tot woontoren waar maar liefst 162 appartementen zullen worden gerealiseerd.

Nieuwe Floridabrug

De nieuwe Florida brug is geopend op vrijdag 27 maart 2020

Overig

Naast op bovengenoemde locaties (Ceylontoren en Floridaplein) zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden langs Costa del Sol (samen 850 woningen). De projectontwikkelaars verwachten in het eerste halfjaar van 2020 op hoofdpunten tot overeenstemming te komen met de gemeente zodat ze de volgende fase in kunnen gaan. De bouw aan deze zijde wordt daarmee ook steeds concreter.

Hinder

Bouwwerkzaamheden brengen altijd enige vorm van geluidshinder met zich mee. Betrokken bouwbedrijven proberen uiteraard de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden.

Bereikbaarheid

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Hier lees je meer over de bereikbaarheid van het centrum tijdens de werkzaamheden.

Oude Florida brug

Nu de nieuwe Floridabrug is geopend, wordt de oude brug enkel nog gebruikt voor het bouwverkeer.

Voetgangers

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum voor voetgangers gewoon bereikbaar. De looproutes worden met borden aangegeven.

Fietsers

Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld vanaf het Roosje Vospad via de Briandlaan en de Floridabrug. De fietsverbinding over het Californiëplein vervalt tijdens de werkzaamheden.

LET OP:  sinds september 2019 vindt de bevoorrading van de winkels plaats vanaf de Aziëweg, door de Tunispassage (zijkant van de Dekamarkt). Dit betekent dat de vrachtwagens halverwege de Tunispassage een stukje over het fietspad zullen rijden. Dit wordt met borden aangegeven, zodat zowel fietsers als ook de vrachtwagens zich bewust zijn van deze verkeerssituatie.

Auto & bus

Voor auto en busverkeer zijn er geen gevolgen voor bereikbaarheid van het winkelcentrum. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaatsen van het Californiëplein en het Floridaplein.

Parkeren

De parkeerplekken op het Floridaplein vervallen. Alternatief hiervoor is de parkeergarage waar voldoende parkeerruimte is. De parkeergarage is vanaf het Rivièraplein en voorlopig ook nog vanaf het Floridaplein te bereiken. 

Parkeren voor mindervaliden

In de parkeergarage zijn extra parkeerplekken voor mindervaliden gecreëerd ter compensatie van de plekken die op het Floridaplein zijn komen te vervallen. De looproute van de parkeergarage naar het winkelcentrum zal door de gemeente worden verbeterd zodat iedereen op een veilige manier het winkelcentrum kan bereiken. De mindervalide plekken op het Rivièraplein zullen blijven bestaan.

Markt

De markt staat op de parkeerplaats bij van de voormalige Rabobank aan de Costa del Sol tot aan de zij-ingang van de Hema op de parkeerplaats aan de Europaweg.

Meer informatie

Contactpersoon van de gemeente Haarlem is de heer M. Kaldenhoven. U kunt hem bereiken via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl

Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.