Update werkzaamheden

De totale bouwtijd van het bouwblok dat op het Floridaplein wordt gebouwd, heeft ongeveer 2 jaar in beslag genomen. Daarna is gestart met de inrichting van de openbare ruimte. Eind 2021 zal ook dit zijn afgerond.

Kinepolis bioscoop

De bouw van de nieuwe Kinepolis bioscoop op het Californiëplein is in oktober 2020 al afgerond en de bioscoop (met 6 zalen) is inmiddels geopend. 

 

Nicepassage

 Aan de rechterzijde van de Nicepassage  wordt een nieuw gebouw met winkelruimte gerealiseerd. De individuele units in dit pand zijn inmiddels verhuurd en eind oktober 2021 wordt gestart met de bouw die ongeveer een half jaar zal duren.

Ceylontoren

We gaan er op dit moment vanuit dat de ontwikkeling van de Ceylontoren naast Centrum Schalkwijk in het eerste kwartaal van 2022 zal starten. Deze voormalige VNU toren wordt volledig omgebouwd tot woontoren waar maar liefst 162 appartementen zullen worden gerealiseerd.

Nieuwe Floridabrug

De nieuwe Florida brug is geopend op vrijdag 27 maart 2020

Overig

Naast op bovengenoemde locaties (Ceylontoren en Floridaplein) zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden langs Costa del Sol (samen 850 woningen). De projectontwikkelaars verwachten in het eerste halfjaar van 2022 te starten met de werkzaamheden.

Hinder

Bouwwerkzaamheden brengen altijd enige vorm van geluidshinder met zich mee. Betrokken bouwbedrijven proberen uiteraard de hinder voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden.

Bereikbaarheid

Centrum Schalkwijk wordt de komende jaren vernieuwd tot een modern en aantrekkelijk stadsdeelcentrum. Hier lees je meer over de bereikbaarheid van het centrum tijdens de werkzaamheden.

Oude Florida brug

Nu de nieuwe Floridabrug is geopend, wordt de oude brug enkel nog gebruikt voor het bouwverkeer.

Voetgangers

Tijdens de werkzaamheden is het winkelcentrum voor voetgangers gewoon bereikbaar. De looproutes worden met borden aangegeven.

Fietsers

Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld vanaf het Roosje Vospad via de Briandlaan en de Floridabrug. De fietsverbinding over het Californiëplein vervalt tijdens de werkzaamheden.

LET OP:  sinds september 2019 vindt de bevoorrading van de winkels plaats vanaf de Aziëweg, door de Tunispassage (zijkant van de Dekamarkt). Dit betekent dat de vrachtwagens halverwege de Tunispassage een stukje over het fietspad zullen rijden. Dit wordt met borden aangegeven, zodat zowel fietsers als ook de vrachtwagens zich bewust zijn van deze verkeerssituatie.

Auto & bus

Voor auto en busverkeer zijn er geen gevolgen voor bereikbaarheid van het winkelcentrum. De werkzaamheden vinden plaats op de parkeerplaatsen van het Californiëplein en het Floridaplein.

Parkeren

De parkeerplekken op het Floridaplein vervallen. Alternatief hiervoor zijn de oude en de nieuwe parkeergarage waar voldoende parkeerruimte is. 

Parkeren voor mindervaliden

In de oude parkeergarage zijn extra parkeerplekken voor mindervaliden gecreëerd ter compensatie van de plekken die op het Floridaplein zijn komen te vervallen. De mindervalide plekken op het Rivièraplein zullen blijven bestaan.

Markt

De markt staat op de parkeerplaats bij van de voormalige Rabobank aan de Costa del Sol tot aan de zij-ingang van de Hema op de parkeerplaats aan de Europaweg.

Meer informatie

Contactpersoon van de gemeente Haarlem is de heer M. Kaldenhoven. U kunt hem bereiken via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl

Actuele informatie en het overzicht van de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/centrumschalkwijk.